Bernáthné Mohácsi Viktória

Hátrányos helyzetű és roma fiatalok integrációjának tapasztalatai

10 bernathne

Dr. Pála Károly

Mérések-értékelések a szakértői tevékenységben

11 palak

Brassói Sándor

Az EU csatlakozás várható hatásai a magyar közoktatásra

12 brassois

Pertl Gábor

A pedagógus-továbbképzés helye a közoktatás-fejlesztés stratégiájában

13 pertl

Kissné Takács Erika

Az ÓVODA szekció összefoglalója

14 kissnetakacs

Kovács Istvánné

Az ÁLTALÁNOS ISKOLA szekció összefoglalója

15 kovacsistvanne

Dr. Szenes György

A KÖZÉPISKOLA szekció összefoglalója

05 szenesgy

Szabó Imre

A GYÓGYPEDAGÓGIA szekció összefoglalója

16 szaboimre

Dr. Polonkai Mária

A SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG szekció összefoglalója

06 polonkaim

Gyula Ferencné

Az INTÉZMÉNYFENNTARTÓK szekció összefoglalója

17 gyulaferencne