Petránné Képes Gizella

Az Óvodai nevelés az elmúlt 25 év tükrében – aktualitások
és jövőkép a megújult jogszabályi környezetben
szekció összefoglalója

image620.jpg

Péterffy Balázs

A Digitális és egyéb fejlesztések,
innovációk – Klebelsberg Központ
szekció összefoglalója

image622.jpg

Nagy Zoltán

A Fókuszban a szakképzés – Nemzeti Szak-képzési
és Felnőttképzési Hivatal
szekció összefoglalója

image624.jpg

Sárik Zoltán

A felnőttoktatás, felnőttképzés lehetőségei
a szakképzés és a felnőttképzés megújult rendszerében
szekció összefoglalója

image626.jpg

Kóródi Bence Gábor

A tanulás eredményességének fokozása
tanulásmódszertani támogatásokkal és élménypedagógiai megoldásokkal
Oktatási Hivatal - EFOP–3.2.2–VEKOP–15–2016–00001 szekció összefoglalója

image627.jpg

Jurecz Emil

A Szakértői tevékenység - Köznevelési
Szakértők Országos Egyesülete
szekció összefoglalója

image629.jpg

Dr. habil. Révész László

A pedagógusképzés innovációi az
Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen
szekció összefoglalója

image641.jpg

Mandák Csaba

Az OktOpusz – Kárpát-medencei Oktatásszakmai Műhely
szekció összefoglalója

image643.jpg

Szalay Sándor

A Lehetőségek – egy eredményesebb iskoláért
szekció összefoglalója

image645.jpg

Bogdány Zoltán

A Nemzetközi forrásbevonás a közoktatás és szakképzés
tartalmi és módszertani
fejlesztésébe Erasmus+ Program – Tempus Közalapítvány szekció összefoglalója

image647.jpg